Polska przegrywa w Strasburgu. Trybunał orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że adwokatka Joanna Reczkowicz została pozbawiona prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenie w jej sprawie wydała tzw. Izba Dyscyplinarna. Trybunał zobowiązał również Polskę do wypłaty adwokatce 15 tys. euro odszkodowania